Bugüne Kadar Seçilen Yılın Üyeleri Ödülü Sahipleri

 

Arda Karaduman

Samir Deliormanlı

Zeynep Birsel

A. Mete Çakmakcı

Genel Başkan

Murat İdal

 

ÖNCEKİ BAŞKANLAR

 

Ersin Dereligil

Ömer Hızıroğlu

Murat İdal

   Murat İdal LES Turkey ve İdal Patent Yönetimi’nin kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. Murat idal patent ve marka vekili olarak hizmet vermekte ve FSH mahkemelerinde bilirkişi olarak görev almaktadır. Ana iştigal konuları ticari markaların uluslararası korunması ve FSH yönetimidir. Murat İdal aynı zamanda INTA’da kamu kaynakları komite üyeliğini ve LESI uluslararası delegeliği görevini birlikte icra etmektedir.

Genel Sekreter

Evren Bükülmez

   TTGV program ve projeleri dışında, çeşitli sektör ve teknoloji alanlarına yönelik politika dokümanlarının hazırlanması aşamasında ulusal ve uluslararası komite ve projelerde  görevler aldı. Halen TTGV’nin İleri Teknoloji Projeleri Program Yöneticisi olarak görev yapan Bükülmez, bunun yanında, Teknoloji ve Lisans Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (LES-Turkey) ve Teknoloji Ödülleri Yürütme Kurulu Üyeliği’ne devam etmektedir

Sayman

Aykut Gülalanlar

2007 yılından itibaren KOBİ’lere, girişimcilere ve araştırmacılara yönelik olarak inovatif fikirlerin hayata geçirilmesini hızlandırmak amacıyla teknoloji değerlendirme ve ticarileştirme hizmetleri vermektedir.
2011 yılından beri “Patent Vekili” dir. PMP, CLP, RTTP sertifikalarına sahiptir. Kurucusu olduğu “TECHIN2B – Where Technology turns into Business” adı altındaki Teknoloji Yönetim & Validasyon Portalı birçok ulusal ve uluslararası kurum tarafından desteklenmektedir.

Üye

İclal Argüç

Üye

Ersin Dereligil

 İclal Arguç 2011 yılından itibaren Sabancı Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinde görev almaktadır. Araştırma Temelli Entelektüel Varlık Yönetimi Projesindeki görevini tamamladıktan sonra üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları yürütmüştür. 2014 yılınan itibaren FM Ticarileştirme ve Lisanslama kıdemli uzmanı olarak çalışmalarına devam etmektedir. LES üyesidir ve Marka Vekilidir.

Destek Global’in yönetim kurulu üyesi olan Ersin Dereligil, şirket bünyesinde firma yönetim stratejileri, fikri ve sınai hakların ulusal ve uluslar arası düzeyde ticarileştirilmesi, firma ve marka değerlemeleri ve teknolojik inovasyon yönetimi konularında yerli ve yabancı firmalara danışmanlık yapmaktadır.

LES Turkey - Teknoloji ve Lisans Yöneticileri Derneği - (c) 2014