MİSYON

Teknolojilerin ticarileştirilmesi

 

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının etkin korunması ve yönetilmesi

 

Üniversite sanayi işbirliklerinin kurulması

 

Lisanslama ve değerleme çalışmaları için eğitimler

 

Fikri ve sınai mülkiyet hukukunda iyileştirmeler

LES Turkey - Teknoloji ve Lisans Yöneticileri Derneği - (c) 2014